مدت زمان تحویل کالا

ارسال سفارش به دو روش تیپاکس و یا ارسال از طرق اداره پست خواهد بود.

پس از طی مراحل خرید باواریز وجه فرایند خرید تکمیل و محصول خریداری شده از لحظه پرداخت وجه وتکمیل اطلاعات خریدار جهت ارسال حداکثر ظرف 24 ساعت محصول تحویل تیپاس و یا اداره پست میشود.

از لحظه تحویل مرسوله به تیپاکس ویا اداره پست مدت زمان تحویل کالا به آدرس خریدار از 24 ساعت الی  7 روز   بستگی به موقعیت جغرافیایی محل تحویل کالا به خریدار میباشد.

در مواردی بسیار معدود ممکن است به دلیل شرایط خاص مدت زمان تحویل تا یک روز افزوده شود.

اگر فرایند ارسال با تعطیلی رسمی مواجه شود مدت تعطیلی به زمان فوق الذکر اضافه خواهد شد.

در ارسال کالا با پست هوایی در مناطقی که ارسال زمینی مهیا نیست مدت زمان تحویل کالا به خریدار طولانی تر و بستگی به تاریخ پروازهای مذکور خواهد داشت. 

شما در انتخاب نحوه ارسال مختار میباشد اما روش ارسال از طریق اداره پست به دلیل مقرون به صرفه بودن پیشنهاد فروشگاه میباشد.البته اگر جهت دریافت کالا زمان برای شما نسبت به هزینه ارسال اولویت بیشتری دارد میتوانید  روش تیپاکس را انتخاب کنید.

تمام تلاش فروشگاه دنیای ابزار مالمیر تحویل هرچه سریعتر کالا به دست خریدار وکسب رضایت شما مشتریان خوهد بود.